Renlen Ehitus OÜ teostab TELLISFASSAADE, MÜÜRITISI, VÄIKSEMAMAHULISI BETOONI TÖID.

Iga ehitis on ainulaadnedetailirohke ja nüansirikas rätsepatöö.

Selle valmimisse annavad väga mitmed oma hea tahte ja hingesoojuse, et valmiks parim võimalik lahendus.

Nii ka meie meeskonnana oleme oma klientidele, peatöövõtjatele ja tarnijatele püüdnud olla heaks partneriks, osaledes aktiivselt alates 2004.a üldehitustöödes, sh arhitektuurimälestiste ning muinsuskaitse alastes töödes ning pakkudes ka omanikujärelvalvet.

Meie tegevuspõhimõtteks on eetline ja jätkusuutlik tegutsemine, pidades oluliseks ressursside efektiivset kasutamist, 
keskkonnahoidmist ning ohutust.

Sellel teekonnal tegutsedes võtame sotsiaalse vastutuse, eetilise äritegevuse, kui ka kvaliteedi osas.


Meeldivat koostööd pakkudes,


Jaanus Kaiva
Juhatuse liige
Renlen Ehitus OÜ